Vantaan Golfpuiston tilannekatsaus

Vantaan Golfpuistosta on viime päivinä uutisoitu negatiiviseen sävyyn. Esimerkkinä Helsingin Sanomien artikkeli 9.2.2018.

Tässä tiedotteessa valaisemme asiaa Vantaan Golfpuisto ry:n jäsenyyteen ja kentän kohtaloon liittyen.

Vantaan Golfpuisto ry

Vantaan Golfpuisto ry on itsenäinen golfseura, minkä talous on hyvässä kunnossa. Golfseura jatkaa toimintaansa normaalisti ja sen jäsenet saavat kaikissa tapauksissa samat Golfliiton jäsenseuroilleen tuottamat palvelut, kuin minkä tahansa muun golfseuran jäsenet.

Vantaan Golfpuiston takaysin rakentaminen

Vantaan Golfpuiston rakentamiseen liittyen on viime päivinä uutisoitu maa-aineksen vastaanottamisesta kentän muotoiluun liittyen, sekä ojan tukkeutumisesta aiheutuneesta tulvahaitasta.

Vantaan Golfpuiston muotoiluun on vastaanotettu lähialueiden maanrakentamisesta tulleita ylijäämämaita. Kaikki vastaanotetut maat ovat olleet puhtaita ja vastaanotossa on ollut jatkuva laaduntarkkailu ja seuranta. Maita on tullut muun muassa kauppakeskus Triplan rakennustyömaalta Pasilasta.
Maita on tuotu alueelle paljon, millä on varmistettu muuten tasaiselle pellolle mielenkiintoisen golfkentän rakentaminen.
Maan vastaanottamisesta kenttäyhtiö on saanut rahaa, millä on rahoitettu golfkentän rakentamista.

Valitettavasti maan vastaanottamisen yhteydessä pieni osa maa-aineksesta on liikkunut, jolloin golfkenttäalueen läpi kulkeva Herukkaoja on mennyt hetkellisesti osittain umpeen. Tämä on aiheuttanut tulva-alueen golfkentän pohjoispuolelle. Tulva-alue on ollut tasaisella peltoalueella ja se on väliaikaisesti ollut laaja, mutta hyvin matala.

Vantaan ympäristökeskus antoi marraskuussa kehotuksen poistaa tulva-haitta alueelta vuoden vaihteeseen mennessä. Syksyn poikkeuksellisen runsaiden sateiden vuoksi ojaa ei pystytty raivaamaan auki vaaditulla tehokkuudella. Ympäristökeskuksen 3.1.2018 tekemässä katselmuksessa tulvahaitta ei ollut vielä kokonaan poistunut. Tuolloin tehdyn katselmuksen perusteella Ympäristökeskus pyysi Ympäristölautakuntaa hakemaan Aluehallintovirastolta hallintopakkoa tulvahaitan poistamiseksi.

Sateiden loputtua, tulvahaitta saatiin maaurakoitsijan toimesta poistettua tammikuun puoleenväliin mennessä. Tästä huolimatta Ympäristölautakunta päätti 31.1.2018 hallintapakon hakemisesta. Aluehallintavirasto ei ole vielä käsitellyt hallintapakkoasiaa

Varsinainen golfkenttärakentaminen takaysin osalta on myöhässä johtuen vastaanotettujen maa-ainesten siirtymisestä ja ojan tukkeutumista.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Vantaan Golfpuiston etuysi avataan pelaamiselle alkukesästä normaalisti.

Comments are closed.